Portfolio Tag: Service

Service

Minst en gång per år måste olja och oljefilter bytas. Med en oljeservice förlänger du din motors livstid. Ett byte av luftfilter (om det är smutsig/dammig) minskar bränsleförbrukning och ger mindre utsläpp av koldioxid. Pris på en grundservice - oljebyte från 1000 kr.
Läs mer